fbpx

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Privacy Verklaring

d
d
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die BEELDEND FLOOR verwerkt van haar klanten en geïnteresseerden.
Indien je een fotoshoot boekt bij BEELDEND FLOOR, of om een andere reden persoonsgegevens aan BEELDEND FLOOR verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

BEELDEND FLOOR
Postadres
Weimerpad 3
4884BK
Wernhout
Telefoonnummer
06 382 69 048
KvK nummer
73587583
Website
www.beeldendfloor.nl
De verantwoordelijke is bereikbaar via het e-mailadres contact@beeldendfloor.nl of telefoonnummer 06 440 46 173.
2. Welke gegevens worden verwerkt:
2.1    algemene persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens verwerkt:
– voor- en achternaam, geslacht
– adresgegevens eventueel postadres
– telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
– overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
– overige persoonsgegevens die je verwerkt in correspondentie en telefonisch.
– gegevens over je activiteiten op de website www.beeldendfloor.nl.
– internetbrowser en apparaat type.
– de gemaakte foto’s uit de fotoshoot.
2.1.2    bijzondere persoonsgegevens
– onderwerpen met betrekking tot gezondheid die van belang kunnen zijn bij een fotoshoot.

– uitgerekende datum bij het boeken van een zwangerschaps-, en/of newbornshoot.
– geboortegewicht kindje bij een newbornshoot.
2.2    BEELDEND FLOOR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
–  het leggen van contact om dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten.
– de financiële administratie.
– het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangiftes.
– marketingactiviteiten, zoals: nieuwsbrief, promotie, uitnodigingen, aanbiedingen.
– gezondheidsgegevens worden verwerkt om veiligheid bij een fotoshoot te kunnen waarborgen.
– cookies worden opgeslagen om het gebruik van de website www.beeldendfloor.nl te optimaliseren.
2.3    het delen persoonsgegevens met derden
BEELDEND FLOOR verstrekt uitsluitend aan derden waarbij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
– STRATO
bedrijf waar de website gehost wordt en de daarbij horende mail-account
– What’s App
het versturen van berichten

– Instagram
het versturen van berichten en bij toestemming van de klant het delen van foto’s

– Facebook
het versturen van berichten en bij toestemming van de klant het delen van foto’s

– PostNL en DHL
het verzenden van fotoartikelen

– WordPress
systeem waarmee de website is gebouwd
– ShootProof
online fotogalerij beveiligd met persoonlijk wachtwoord

– WeTransfer
het verzenden van je foto’s naar je e-mailadres

– Dubsado
administratieprogramma met mailinglist

– Saal Digital
inkoop fotoproducten

– Profotonet
inkoop fotoproducten

– DeJouwe
inkoop fotoproducten

– Konpoli
inkoop fotoproducten
– Microsoft
administratie
– Apple
contactgegevens en het opslaan van foto’s in de cloud
2.4    E-mail berichtgeving (opt-out):
BEELDEND FLOOR gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen
BEELDEND FLOOR verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal tien jaar na afloop van de fotoshoot. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft BEELDEND FLOOR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2    BEELDEND FLOOR meldt indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 71 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te zijn voor de betrokkenen neemt BEELDEND FLOOR contact op met deze betrokkenen. 
5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1    Via e-mailadres kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. BEELDEND FLOOR zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2    BEELDEND FLOOR heeft niet de intentie algemene en/of persoonsgegevens te verwerken van personen onder de 16 jaar oud waarbij geen toestemming is van ouders/verzorgers. Echter heeft BEELDEND FLOOR niet de mogelijkheid dit te controleren. Als je ervan overtuigd bent dat er toch gegevens zijn verwerkt van een minderjarige, neem dan contact op via contact@beeldendfloor.nl. Deze gegevens worden dan zo snel mogelijk verwijdert.  
5.3    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met BEELDEND FLOOR.
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
d

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Volg je Beeldend Floor al op instagram?

m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce neque purus, eleifend vel sollicitudin ut.

Instagram

@ My_wedding_day

Follow Us

Chat openen